องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน เทอม 1/2558 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

    รายละเอียดข่าว

จัดซื้ออาหารเสริม นมโรงเรียน 1/2558 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) วงเงิน 49,160.- บาท


    เอกสารประกอบ โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน เทอม 1/2558 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง