องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยบ้านนายตุ๊ ปรึกษา (ราคากลาง 199,400.-)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านายตุ๊ ปรึกษา บ้านหนองนาวัว ม.3 วงเงินราคากลาง 199,400- บาท


    เอกสารประกอบ ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยบ้านนายตุ๊ ปรึกษา (ราคากลาง 199,400.-)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง