องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดสนวนวารีพัฒนารามไปบ้านโนนงิ้ว ม.2 ราคากลาง 375,000.- บาท

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดสวนวนวารีพัฒนารามไปบ้านโนงิ้ว ม.2
ราคากลาง 375,000.- บาท


    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวัดสนวนวารีพัฒนารามไปบ้านโนนงิ้ว ม.2 ราคากลาง 375,000.- บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง