องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายเกษม แพงจันโท วงเงินงบประมาณ 27,900.-บาท

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายเกษม แพงจันโท วงเงินงบประมาณ 27,900.-บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง