องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ราคากลาง 31,400.- บาท

    รายละเอียดข่าว

วงเงินงบประมาณ 33,800.- บาท
กำหนดราคากลาง วันที่ 15 มิถุนายน 2558 วงเงิน 31,400.-บาท

    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ราคากลาง 31,400.- บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง