องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 โครงการจัดซื้อไฟฟ้าถนนโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ชุด [ 17 มี.ค. 2559 ]185
62 ประมาณการแนบท้ายโครงการลงท่อคสล.พร้อมบ่อพักรางวี ม.4 [ 12 ม.ค. 2559 ]183
63 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดหาอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 13 ต.ค. 2558 ]174
64 โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ราคากลาง 31,400.- บาท [ 15 มิ.ย. 2558 ]173
65 โครงการลงท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักและรางวีคสล. หมู่ที่ 3 [ 30 เม.ย. 2558 ]166
66 โครงการลงท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักและรางวีคสล. หมู่ที่ 4 ราคากลาง 41,900.- บาท [ 30 เม.ย. 2558 ]173
67 โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน เทอม 1/2558 [ 20 เม.ย. 2558 ]183
68 โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน เทอม 1/2558 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [ 20 เม.ย. 2558 ]187
69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลงลูกรังไหลทาง ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 18 ก.พ. 2558 ]174
70 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 18 ก.พ. 2558 ]179
71 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายสุรศักดิ์ ราศรี วงเงินงบประมาณ 96,200.-บาท [ 18 ก.พ. 2558 ]171
72 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 14 พ.ย. 2557 ]199
73 ราคากลางจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 14 ต.ค. 2557 ]172
74 โครงการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 30 พ.ย. 542 ]187
75 ประกาศราคากลาง(นม) โรงเรียนในเขตตำบลหัวหนองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบตหัวหนอง [ 30 พ.ย. 542 ]203
76 ระกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 [ 30 พ.ย. 542 ]195
77 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 [ 30 พ.ย. 542 ]169
78 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 [ 30 พ.ย. 542 ]178
79 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.สายจากหน้าวัดสนวนวารีพัฒนารามไปบ้านโนนงิ้วเชื่อมต่อถนนเข้าอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว ม.1 จำนวน 3 รายการ [ 30 พ.ย. 542 ]188
 
|1|2|3หน้า 4