องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 (วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2567) [ 14 พ.ค. 2567 ]37
2 สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 (วันพุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567) [ 22 ก.พ. 2567 ]29
3 สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 (วันพุธ 14 กุมภาพันธ์ 2567) [ 15 ก.พ. 2567 ]30
4 สมัยสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2567 (วันศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ) [ 5 ก.พ. 2567 ]42
5 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 (วันอังคาร 12 ธันวาคม 2566) [ 13 ธ.ค. 2566 ]57
6 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 สิงหาคม ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (วันจันทร์ 28 สิงหาคม 2566) [ 29 ส.ค. 2566 ]77
7 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (วันพุธ 16 สิงหาคม 2566) [ 17 ส.ค. 2566 ]69
8 สมัยวิสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ. 2566 (วันอังคาร 27 มิถุนายน 2566) [ 28 มิ.ย. 2566 ]78
9 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566) [ 8 พ.ค. 2566 ]70
10 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (21 ก.พ.66) [ 23 ก.พ. 2566 ]68
11 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 (9 ก.พ.66) [ 13 ก.พ. 2566 ]62
12 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 2 (27ธ.ค.65) [ 29 ธ.ค. 2565 ]89
13 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (13 ธ.ค.65) [ 19 ธ.ค. 2565 ]66
14 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 (20 ก.ย.65) [ 22 ก.ย. 2565 ]62
15 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 3 (9 ก.ย.65) [ 12 ก.ย. 2565 ]72
16 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 (30 ส.ค.65) [ 31 ส.ค. 2565 ]63
17 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (19 ส.ค.65) [ 22 ส.ค. 2565 ]92
18 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 (4 ก.ค.65) [ 7 ก.ค. 2565 ]100
19 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 (24 มิ.ย. 65) [ 27 มิ.ย. 2565 ]67
20 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 (18 ม.ค.65) [ 20 ม.ค. 2565 ]77
21 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 (14 ม.ค.65) [ 17 ม.ค. 2565 ]65
22 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (12 พ.ค. 65) [ 14 ม.ค. 2565 ]66
23 การประชุมสภาครั้งแรก (5 ม.ค. 2565) [ 6 ม.ค. 2565 ]99
24 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 3 (27ก.ย.64) [ 30 ก.ย. 2564 ]177
25 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 (21ก.ย.64) [ 24 ก.ย. 2564 ]185
26 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (17ก.ย.64) [ 20 ก.ย. 2564 ]176
27 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 (27ส.ค.64) [ 31 ส.ค. 2564 ]180
28 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 (18ส.ค.64) [ 23 ส.ค. 2564 ]173
29 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 (16ส.ค.64) [ 18 ส.ค. 2564 ]183
30 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 (2ส.ค.64) [ 4 ส.ค. 2564 ]173
31 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 (29ก.ค.64) [ 2 ส.ค. 2564 ]179
32 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (14พ.ค.64) [ 17 พ.ค. 2564 ]181
33 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 (15ก.พ.64) [ 17 ก.พ. 2564 ]180
34 สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 (11ธ.ค.62) [ 16 ธ.ค. 2562 ]273
35 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 (22ต.ค.62) [ 25 ต.ค. 2562 ]280
36 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 (27ส.ค.62) [ 30 ส.ค. 2562 ]284
37 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 (15ส.ค.62) [ 19 ส.ค. 2562 ]269
38 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562ครั้งที่2 (24มิ.ย.62) [ 27 มิ.ย. 2562 ]278
39 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562ครั้งที่1 (14มิ.ย.62) [ 17 มิ.ย. 2562 ]275
40 สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 (14พ.ค.62) [ 16 พ.ค. 2562 ]276
41 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 (7มี.ค.62) [ 11 มี.ค. 2562 ]284
42 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 (12ก.พ.62) [ 14 ก.พ. 2562 ]282