องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก [ 22 เม.ย. 2567 ]13
2 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567 รอบ 6 เดือนแรก [ 1 เม.ย. 2567 ]17
3 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือนแรก [ 1 เม.ย. 2567 ]15
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567 [ 28 ก.พ. 2567 ]14
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567 (ITA) [ 28 ก.พ. 2567 ]15
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]39
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ITA) [ 21 ก.ย. 2566 ]14
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]49
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]59
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 1 มี.ค. 2566 ]57
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]198
12 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]280
13 ประกาศใช้แผน ปี งปม. 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]277
14 แผนงานงบกลาง ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]272
15 แผนงานการเกษตร ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]300
16 แผนงานการเกษตร ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]321
17 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี งปม.2564 (3) [ 3 มี.ค. 2564 ]317
18 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]272
19 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]273
20 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]269
21 แผนงานเคหะและชุมชน ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]257
22 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]259
23 แผนงานสาธารณสุข ปีงปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]270
24 แผนงานสาธารณสุข ปีงปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]280
25 แผนงานการศึกษา ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]275
26 แผนงานการศึกษา ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]301
27 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี งปม.2564 (2) [ 3 มี.ค. 2564 ]273
28 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ปี งปม.2564 (1) [ 3 มี.ค. 2564 ]261
29 แผนงานบริหารงานทั่วไป ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]255
30 ส่วนที่ 2 ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]276
31 ส่วนที่ 1 ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]247
32 คำนำ/สารบัญ ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]239
33 ปกแผน ปี งปม.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]226
34 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]218
35 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]220
36 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]214
37 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]208
38 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]224
39 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]220
40 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]213
41 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]213
42 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]219
43 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]207
44 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]217
45 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]208
46 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]212
47 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]205
48 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]210
49 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]214
50 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]208
51 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]220
52 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]210
53 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]212