องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2567 ]13
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการจัดเก็บขยะมูลฝอย/ภาษีป้าย/ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]53
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]60
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ ราย 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]50
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด/การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด/การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]54
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด/ลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ลงทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]186
7 ข้อมูลเชิงสถิติการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]189
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]147
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]182
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]189
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]154
12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]144
13 ทะเบียนคุมการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ปี2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]191
14 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานสาธารณสุข(ขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเเละขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 มี.ค. 2564 ]193
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]207
16 ทะเบียนคุมการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ปี พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]739
17 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ผู้มาเสียภาษีป้ายประจำปี 2562) [ 3 ก.ย. 2562 ]223
18 ข้อมูลสถิติการให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ผู้มาเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2562) [ 3 ก.ย. 2562 ]205