องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลสถิติการให้บริการงานจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลสถิติการให้บริการงานจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง