องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการจัดเก็บขยะมูลฝอย/ภาษีป้าย/ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการการจัดเก็บขยะมูลฝอย/ภาษีป้าย/ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง