องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 23 เม.ย. 2567 ]7
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]58
3 รางานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 31 มี.ค. 2566 ]48
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]165
5 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2565 ]160
6 รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยง [ 3 ม.ค. 2565 ]143
7 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]172
8 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2564 ]220
9 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (งานการเงินและบัญชี) [ 30 ต.ค. 2563 ]209
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) [ 22 ต.ค. 2563 ]196
11 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 ต.ค. 2563 ]210