องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี


รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง