องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. อบต.หัวหนอง พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 6 มิ.ย. 2567 ]5
2 รายงานผลตามแผน ปปช. พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 6 มิ.ย. 2567 ]5
3 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 22 เม.ย. 2567 ]17
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2567 ]11
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 เม.ย. 2567 ]17
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]12
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]12
8 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]47
9 รายงานสรุปผลตามแผน ปปช. 2565 [ 13 มี.ค. 2566 ]51
10 สรุปผลการดำเนินการ 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]132
11 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต 64 [ 22 เม.ย. 2565 ]144
12 โครงการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]188
13 โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ปี งปม.2563 [ 3 มี.ค. 2564 ]210
14 โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2653 [ 3 มี.ค. 2564 ]188
15 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองเคลื่อนที่ ประจำปี งปม.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]229
16 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน "เศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี งปม.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]200
17 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน "กิจกรรมโตไปไม่โกง" ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]236
18 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต 62 [ 30 พ.ย. 542 ]203
19 โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2652 [ 30 พ.ย. 542 ]195