องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ 31 มีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]14
2 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนธันวาคม2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]10
3 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]10
4 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]9
5 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกันยายน2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]9
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 13 ก.ย. 2566 ]34
7 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนสิงหาคม2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]10
8 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]9
9 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]10
10 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]11
11 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]10
12 รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2(มกราคม-มีนาคม 2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]48
13 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]55
14 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]46
15 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]48
16 รายงานผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม 2565) [ 23 ม.ค. 2566 ]56
17 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]47
18 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]48
19 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]54
20 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]48
21 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]53
22 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จ้างหรือการหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]56
23 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]50
24 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]56
25 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]50
26 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]49
27 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]57
28 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]171
29 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]216
30 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]229
31 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]188
32 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]182
33 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]217
34 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]183
35 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]218
36 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]174
37 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]177
38 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]175
39 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]173
40 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]224
41 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]287
42 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]263
43 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]246
44 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]249
45 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]252
46 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]279
47 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]252
48 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]224
49 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]228
50 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]224
51 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]208
52 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]237
53 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]263
54 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]278
55 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]233
56 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]238
57 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]265
58 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษจิกายน 2562 [ 7 ธ.ค. 2562 ]275
59 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษจิกายน 2562 [ 7 ธ.ค. 2562 ]220
60 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]226
61 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 7 ก.ย. 2562 ]211
62 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]258
63 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 7 ก.ค. 2562 ]250
64 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]220
65 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 [ 6 พ.ค. 2562 ]269
66 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]218
67 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]263
68 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]208
69 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 7 ม.ค. 2562 ]219
70 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]221
71 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]209
72 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]212
73 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]215
74 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]216
75 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]254
76 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]259
77 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]203
78 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]206
79 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 ]256
80 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]205
81 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 4 ม.ค. 2561 ]247
82 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]215
83 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 5 พ.ย. 2560 ]248
84 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 8 เม.ย. 2558 ]219
85 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 7 ม.ค. 2558 ]235
86 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 6 พ.ย. 2557 ]228
87 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]238
88 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 10 ก.ย. 2557 ]232
89 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 7 ส.ค. 2557 ]244
90 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2557 [ 9 ก.ค. 2557 ]275
91 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 4 มิ.ย. 2557 ]230
92 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2557 [ 16 พ.ค. 2557 ]270
93 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]268
94 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 [ 11 มี.ค. 2557 ]267
95 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 57 [ 15 ก.พ. 2557 ]224
96 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 56 [ 7 ม.ค. 2557 ]223
97 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 56 [ 8 ธ.ค. 2556 ]229
98 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 56 [ 10 พ.ย. 2556 ]226
99 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]220