องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 56

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 56
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง