องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง