องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารสอบราคาที่ 5 [ 11 มี.ค. 2558 ]192
22 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารสอบราคาที่ 4 [ 11 มี.ค. 2558 ]188
23 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารสอบราคาที่ 6 [ 11 มี.ค. 2558 ]195
24 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเิกสารสอบเลขที่ 6 [ 11 มี.ค. 2558 ]191
25 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 4 [ 24 ก.พ. 2558 ]193
26 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 5 [ 24 ก.พ. 2558 ]231
27 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 11 โครงการ [ 24 ก.พ. 2558 ]218
28 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 6 [ 24 ก.พ. 2558 ]175
29 เอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2558 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลงลูกรังไหลทาง ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 24 ก.พ. 2558 ]182
30 เอกสารสอบราคาเลขที่ 6/2558 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 24 ก.พ. 2558 ]176
31 เอกสารสอบราคาเลขที่4/2558 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนซอยบ้านนายสุรศักดิ์ ราศรี หมู่ที่ 1 [ 24 ก.พ. 2558 ]190
32 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 18 ก.พ. 2558 ]176
33 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. [ 22 ธ.ค. 2557 ]181
34 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2557 ]179
35 แจ้งผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2557 ]177
36 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 ธ.ค. 2557 ]184
37 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 ธ.ค. 2557 ]168
38 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]175
39 เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]184
40 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]175
 
|1หน้า 2|3|4