องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนบ้านโนนข่า - บ้านขามเรียน

    รายละเอียดข่าว

อบต.หัวหนอง ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 546 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,276 ตารางเมตร ราคากลาง 900,000.- บาท สถานที่ ถนนสายบ้านโนนข่า - บ้านขามเรียน (หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น) กำหนดขอรับซื้อเอกสาร/ยื่นเอกสารสอบราคาในระหว่างวันที่ 27 มินายน - 7 กรกฎาคม 2556 ณ อบต.หัวหนอง และวันสุดท้ายวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างอ.บ้านไผ่ ชั้น 2 เวลา 08.30 - 16.30 น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ศุนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอ.บ้านไผ่ (จำหน่ายเอกสารสอบราคาชุดละ 1,000.- บาท)

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนบ้านโนนข่า - บ้านขามเรียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง