องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม

    รายละเอียดข่าว

ผู้ชนะการเสนอราคา คือ หจก.พิชนันท์คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ำสุดที่ 1,450,000.- บาท ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้คือ 1,950,000.- บาท วงเงินคงเหลือจากการสอบราคาครั้งนี้ 500,000.- บาท
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จะเรียกเข้าทำสัญญาเมื่อกรมฯ แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ และอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี ประจำปีงบประมาณ 2555 แล้วเท่านั้น


    เอกสารประกอบ ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง