องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (กองคลัง)


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2564 (งานการเงินและบัญชี)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2564 (งานการเงินและบัญชี)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง