องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเิกสารสอบเลขที่ 4 [ 11 มี.ค. 2558 ]253
42 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 5 [ 11 มี.ค. 2558 ]269
43 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารสอบราคาที่ 5 [ 11 มี.ค. 2558 ]230
44 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารสอบราคาที่ 4 [ 11 มี.ค. 2558 ]236
45 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารสอบราคาที่ 6 [ 11 มี.ค. 2558 ]231
46 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเิกสารสอบเลขที่ 6 [ 11 มี.ค. 2558 ]226
47 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 4 [ 24 ก.พ. 2558 ]227
48 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 5 [ 24 ก.พ. 2558 ]273
49 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 11 โครงการ [ 24 ก.พ. 2558 ]259
50 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 6 [ 24 ก.พ. 2558 ]208
51 เอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2558 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลงลูกรังไหลทาง ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 24 ก.พ. 2558 ]221
52 เอกสารสอบราคาเลขที่ 6/2558 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 24 ก.พ. 2558 ]224
53 เอกสารสอบราคาเลขที่4/2558 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนซอยบ้านนายสุรศักดิ์ ราศรี หมู่ที่ 1 [ 24 ก.พ. 2558 ]227
54 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 18 ก.พ. 2558 ]211
55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. [ 22 ธ.ค. 2557 ]214
56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2557 ]220
57 แจ้งผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2557 ]218
58 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 ธ.ค. 2557 ]225
59 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 ธ.ค. 2557 ]206
60 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]205
61 เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]217
62 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]209
63 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]257
64 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 พ.ย. 2557 ]213
65 แจ้งผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 พ.ย. 2557 ]226
66 แจ้งผู้ชนะการสอบราคาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 พ.ย. 2557 ]283
67 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง ปี 2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]201
68 รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง ปี 2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]273
69 เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง ปี 2558 [ 15 ต.ค. 2557 ]213
70 ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 15 ต.ค. 2557 ]208
71 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารสอบราคาที่ 5 [ 11 มี.ค. 2557 ]219
72 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรอบองค์พระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ [ 7 ก.พ. 2557 ]251
73 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลหัวหนอง [ 17 ต.ค. 2556 ]214
74 ทดสอบโปรแกรมข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง [ 5 ส.ค. 2556 ]223
75 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนบ้านโนนข่า - บ้านขามเรียน [ 27 มิ.ย. 2556 ]288
76 ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งจำนวน 16 ชุด (ราคากลาง 999,000.-) [ 20 มี.ค. 2556 ]258
77 ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บของเป็นอาคารประชุม [ 6 ม.ค. 2556 ]256
78 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลหัวหนอง [ 16 ต.ค. 2555 ]267
79 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม [ 16 ต.ค. 2555 ]269
80 สอบราคาโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม [ 27 ก.ค. 2555 ]285
 
|1หน้า 2|3