องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลหัวหนอง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขนขยะภายในเขตตำบลหัวหนอง หมู่ที่ 1 - 6 กำหนดยื่นซอง/ซื้อซอง ในระหว่างวันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2555 (ระหว่างวันที่ 15 -28 ตุลาคม 2555 ณ ที่ทำการอบต.หัวหนองและวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอำเภอบ้านไผ่ ) เวลา 08.30 - 16.30 น กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอ.บ้านไผ่ ชั้น 2 ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่

    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลหัวหนอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง