องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 สายบ้านหัวหนองหมู่ที่ 1 จากสามแยกหน้าบ้านนางนงลักษณ์ หมื่นแก้ว ถึง บ้านบ่อกระถินตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นฯ [ 19 เม.ย. 2567 ]22
2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 สายบ้านหัวหนองหมู่ที่ 1 จากสามแยกหน้าบ้านนางนงลักษณ์ หมื่นแก้ว ถึง บ้านบ่อกระถินตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นฯ [ 19 เม.ย. 2567 ]21
3 ร่างประกาศโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 สายบ้านหัวหนองหมู่ที่ 1 จากสามแยกหน้าบ้านนางนงลักษณ์ หมื่นแก้ว ถึง บ้านบ่อกระถินตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นฯ [ 10 เม.ย. 2567 ]18
4 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 สายบ้านหัวหนองหมู่ที่ 1 จากสามแยกหน้าบ้านนางนงลักษณ์ หมื่นแก้ว ถึง บ้านบ่อกระถินตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นฯ [ 10 เม.ย. 2567 ]22
5 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]20
6 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]19
7 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]18
8 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกันยายน 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]15
9 รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]28
10 รายงานการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]26
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ผด.2) [ 2 ต.ค. 2566 ]19
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 13 ก.ย. 2566 ]60
13 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]16
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 31 ส.ค. 2566 ]126
15 ร่างประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 24 ส.ค. 2566 ]70
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวหนองไปบ้านหนองทุ่ม (ทางหลวงท้องถิ่น สายสามแยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านหนองทุ่ม รหัสสายทาง ขก.ถ.22307) [ 22 ส.ค. 2566 ]84
17 รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]12
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]16
19 รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) [ 5 ก.ค. 2566 ]20
20 รายงานการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) [ 4 ก.ค. 2566 ]19
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]121
22 รายงานผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]106
23 รายงานผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนเมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]79
24 รายงานผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]99
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง บ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 14 มี.ค. 2566 ]115
26 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 6 มี.ค. 2566 ]88
27 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]47
28 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]50
29 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]51
30 ประกาศผลการจัดซื้อ - จ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]50
31 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จ้างหรือการหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]51
32 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]49
33 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนายสมยศ ยอดสง่า [ 16 ก.ย. 2565 ]52
34 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางมยุรา ภูหิน ถึงวัดสนวนวารีพัฒนาราม [ 16 ก.ย. 2565 ]80
35 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]191
36 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]169
37 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]179
38 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]207
39 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]179
40 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]171
41 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]206
42 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย วัดป่าฟ้าระงึมบ้านโนนงิ้ว ไปทางหนองสระบัว [ 19 ม.ค. 2564 ]268
43 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]300
44 ประกาศ ก.กลาง มาตรฐทั่วไปงานบุคคลครู 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]238
45 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น [ 12 มิ.ย. 2561 ]271
46 ประกาศผู้ชนะราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.22301 ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding [ 1 ก.พ. 2561 ]271
47 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ฯ วงเงินราคากลาง 341,500.- บาท [ 9 ส.ค. 2559 ]280
48 โครงการจ้างเหมาลงท่อคสล.พร้อมบ่อพักรางวีคสล. บ้านโนนข่า ม.4 วงเงินงบประมาณ 229,800.-บาท [ 12 ม.ค. 2559 ]264
49 ประมาณการแนบท้ายโครงการลงท่อคสล.พร้อมบ่อพักรางวี ม.4 [ 12 ม.ค. 2559 ]260
50 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเอกสารสอบราคาที่ 4 [ 13 มี.ค. 2558 ]270
51 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเอกสารสอบราคาที่ 5 [ 13 มี.ค. 2558 ]272
52 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเอกสารสอบราคาที่ 6 [ 13 มี.ค. 2558 ]270
53 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเิกสารสอบเลขที่ 4 [ 11 มี.ค. 2558 ]266
54 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 5 [ 11 มี.ค. 2558 ]281
55 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารสอบราคาที่ 5 [ 11 มี.ค. 2558 ]240
56 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารสอบราคาที่ 4 [ 11 มี.ค. 2558 ]244
57 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารสอบราคาที่ 6 [ 11 มี.ค. 2558 ]243
58 รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเิกสารสอบเลขที่ 6 [ 11 มี.ค. 2558 ]238
59 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 4 [ 24 ก.พ. 2558 ]235
60 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 5 [ 24 ก.พ. 2558 ]281
61 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 11 โครงการ [ 24 ก.พ. 2558 ]267
62 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาก่อสร้างเอกสารสอบเลขที่ 6 [ 24 ก.พ. 2558 ]216
63 เอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2558 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลงลูกรังไหลทาง ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 24 ก.พ. 2558 ]230
64 เอกสารสอบราคาเลขที่ 6/2558 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 24 ก.พ. 2558 ]241
65 เอกสารสอบราคาเลขที่4/2558 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนซอยบ้านนายสุรศักดิ์ ราศรี หมู่ที่ 1 [ 24 ก.พ. 2558 ]241
66 โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ [ 18 ก.พ. 2558 ]220
67 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. [ 22 ธ.ค. 2557 ]223
68 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2557 ]229
69 แจ้งผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 22 ธ.ค. 2557 ]226
70 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 ธ.ค. 2557 ]234
71 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 ธ.ค. 2557 ]215
72 ประมาณการแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]215
73 เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]225
74 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]217
75 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 25 พ.ย. 2557 ]271
76 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 พ.ย. 2557 ]222
77 แจ้งผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 พ.ย. 2557 ]236
78 แจ้งผู้ชนะการสอบราคาจัดทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง [ 11 พ.ย. 2557 ]294
79 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง ปี 2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]211
80 รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง ปี 2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]286
81 เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวหนอง ปี 2558 [ 15 ต.ค. 2557 ]222
82 ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 15 ต.ค. 2557 ]219
83 รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เอกสารสอบราคาที่ 5 [ 11 มี.ค. 2557 ]227
84 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรอบองค์พระพุทธชัยมงคลมิ่งเมืองไผ่ [ 7 ก.พ. 2557 ]264
85 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลหัวหนอง [ 17 ต.ค. 2556 ]226
86 ทดสอบโปรแกรมข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง [ 5 ส.ค. 2556 ]231
87 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนบ้านโนนข่า - บ้านขามเรียน [ 27 มิ.ย. 2556 ]302
88 ประกาศสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งจำนวน 16 ชุด (ราคากลาง 999,000.-) [ 20 มี.ค. 2556 ]267
89 ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บของเป็นอาคารประชุม [ 6 ม.ค. 2556 ]267
90 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลหัวหนอง [ 16 ต.ค. 2555 ]277
91 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม [ 16 ต.ค. 2555 ]278
92 สอบราคาโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม [ 27 ก.ค. 2555 ]300
93 ประกาศการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ของ อบต.หัวหนอง [ 10 เม.ย. 2555 ]274
94 สอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลหัวหนอง [ 11 ต.ค. 2554 ]216
95 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง(รถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย) [ 30 พ.ย. 542 ]226