องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 12 พ.ย. 2564 ]172
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 2 มิ.ย. 2564 ]161
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 9 ต.ค. 2563 ]292
4 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 9 ต.ค. 2563 ]234
5 ปรับโครงสร้างส่วนราชการใหม่ [ 8 มิ.ย. 2563 ]322
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2561 ]295
7 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-25863 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2561 ]246
8 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 22 มิ.ย. 2561 ]303
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) [ 12 ต.ค. 2560 ]249
10 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 22 พ.ค. 2560 ]284
11 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 27 ก.ค. 2559 ]266
12 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 [ 5 พ.ค. 2558 ]273
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 [ 10 ต.ค. 2557 ]307