องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 22 ก.พ. 2567 ]6
2 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]14
3 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]12
4 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]17
5 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 13 ก.พ. 2566 ]52
6 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 18 มี.ค. 2565 ]216
7 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 8 เม.ย. 2564 ]259
8 รายงานการเงินงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]261
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 8 มิ.ย. 2563 ]275
10 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (รายจ่ายจริงตามงบประมาณ 2563) [ 8 มิ.ย. 2563 ]256
11 แผนการใช้งบประมาณประจำปี [ 8 มิ.ย. 2563 ]251
12 แผนการใช้งบประมาณประจำปี [ 28 เม.ย. 2563 ]278
13 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 เม.ย. 2563 ]252
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 24 เม.ย. 2563 ]252
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 24 เม.ย. 2563 ]256
16 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (รายรับจริงตามงบประมาณ 2563) [ 24 เม.ย. 2563 ]253
17 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (รายจ่ายจริงตามงบประมาณ 2563) [ 24 เม.ย. 2563 ]266
18 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 6 ม.ค. 2563 ]277
19 รายงานการเงินของผู้สอบบัญชีงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]263
20 แผนการใช้เงิน พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]265
21 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]259
22 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2555 [ 22 ต.ค. 2555 ]326
23 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2554 [ 1 ก.ย. 2554 ]288
24 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2554 [ 12 ก.ค. 2554 ]271
25 งบแสดงฐานะการเงินประจำไตรมาสที่ 3/2554 [ 12 ก.ค. 2554 ]275
26 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2553 [ 12 ก.ค. 2554 ]245
27 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 542 ]228