องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การจัดทำประมวลจริยธรรม 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]157
42 รายงานผลการศึกษาดูงาน ปี 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]154
43 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการกำกับดูแลราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง [ 19 พ.ย. 2562 ]186
44 คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเดินทางไปราชการ ประจำปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]164
45 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (1) [ 9 ต.ค. 2562 ]164
46 รายงานการเดินทางไปราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (2) [ 9 ต.ค. 2562 ]168
47 รายงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสมัคคี 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]166
48 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) [ 12 เม.ย. 2562 ]164
49 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 4 เม.ย. 2562 ]160
50 แจ้งรับโอน(ย้าย)ปลัด อบต. [ 8 ก.พ. 2562 ]168
51 รายงานผลการศึกษาดูงาน ปี 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]157
52 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปี 2562 [ 21 พ.ย. 2561 ]159
53 รายงานผลการฝึกอบรมประจำปี [ 1 พ.ย. 2561 ]170
 
|1|2หน้า 3