องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.huanong.go.th
 
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]172
22 10.แผนงานการเกษตร [ 30 พ.ย. 542 ]158
23 9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]163
24 9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา [ 30 พ.ย. 542 ]159
25 8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ [ 30 พ.ย. 542 ]157
26 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]156
27 6.แผนงานเคหะชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]152
28 6.แผนงานเคหะชุมชน [ 30 พ.ย. 542 ]153
29 5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ [ 30 พ.ย. 542 ]160
30 4.แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]158
31 4.แผนงานสาธารณสุข [ 30 พ.ย. 542 ]159
32 3.แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]155
33 3.แผนงานการศึกษา [ 30 พ.ย. 542 ]164
34 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน [ 30 พ.ย. 542 ]154
35 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]159
 
|1หน้า 2