องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2653

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี งปม.2653
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง