องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการลงท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักและรางวีคสล. หมู่ที่ 4 ราคากลาง 41,900.- บาท

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการลงท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักและรางวีคสล. หมู่ที่ 4 ราคากลาง 41,900.- บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง