องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


การแก้ไขค่ำสั่งหรือการยกเลิกคําสั่ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การแก้ไขค่ำสั่งหรือการยกเลิกคําสั่ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง