องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

อำนาจหน้าที่


พระราชบัญญัติสภาตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติสภาตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง