องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจรรยา ตาลิสูน

    รายละเอียดข่าว

  1. โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้านนางจรรยา   ตาลิสูน
สถานที่ก่อสร้าง  บ้านหัวหนอง  หมู่ที่ 1  ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
ลักษณะงาน 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า  42.00 ตารางเมตร
วงเงินงบประมาณ  21,500.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ

โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางจรรยา ตาลิสูน
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง