องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


เหมาลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดร่องเพื่อระบายน้ำถนนสายจากบริเวณหน้าที่นาของนางถาวร กาญจนะ ถึงหน้าที่นาของนายกลม พรมมาซุย บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางานจ้างเหมาขุดร่องเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3  บ้านหนองนาวัวราคากลาง 112,500.- บาท


    เอกสารประกอบ

เหมาลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดร่องเพื่อระบายน้ำถนนสายจากบริเวณหน้าที่นาของนางถาวร กาญจนะ ถึงหน้าที่นาของนายกลม พรมมาซุย บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง