องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ช่วงหน้าบ้านนางสุทธิดา โพธิ์อุดม บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น ภายในวงเงิน 383,400.-บาท

    รายละเอียดข่าว

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนไผ่    หมู่ที่ 6   ไปบ้านหนองนาวัว  หมู่ที่  3     ช่วงหน้าบ้านนางสุทธิดา   โพธิ์อุดม    บ้านหนองนาวัว  หมู่ที่  3   ตำบลหัวหนอง  จังหวัดขอนแก่น
ภายในวงเงิน  383,400.-บาท

     เอกสารประกอบ

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ช่วงหน้าบ้านนางสุทธิดา โพธิ์อุดม บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น ภายในวงเงิน 383,400.-บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง