องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงถิ่น ขก.ถ.22301 (สายแยกทางหลวงหมายเลข 229-บ้านบ่อกระถิน) หมู่ที่ 1 ราคากลาง 1,954,100.- บาท

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคกลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงหมายเลข 229-บ้านย่อกระถิน หมู่ที่ 1 (ตามเอารแนบ) ราคากลาง 1,954100.- บาท


    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงถิ่น ขก.ถ.22301 (สายแยกทางหลวงหมายเลข 229-บ้านบ่อกระถิน) หมู่ที่ 1 ราคากลาง 1,954,100.- บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง