องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


ราคากลางอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวน 130 วัน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวน 130 วัน

    เอกสารประกอบ

ราคากลางอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 จำนวน 130 วัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง