องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหัวหนอง ม.1 จำนวน 3 สาย (3 โครงการ) วงเงินราคากลาง 198,000.- บาท

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลาง สถานที่ ม.1 ตำบลหัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จำนวน 3 โครงการ (รวม 1 สัญญา) ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจรรยา  ตาลิสูน วงเงิน 71,200.- บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางนิภา  ยุติธรรม  วงเงิน 63,600.- บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายกอง เภาแดง วงเงิน 63,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั่งสิ้น 198,000.- บาท

    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหัวหนอง ม.1 จำนวน 3 สาย (3 โครงการ) วงเงินราคากลาง 198,000.- บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง