องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. สายข้างบ้านนายด้วง ปะลา บ้านโนนข่า ม.4 และโครงการก่อสร้างทางเดินคสล.รอบหนองบัวรอง ม.4 บ้านโนนข่า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น วงเงินงบประมาณ 157,000.-บาท

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. สายข้างบ้านนายด้วง ปะลา บ้านโนนข่า ม.4 และโครงการก่อสร้างทางเดินคสล.รอบหนองบัวรอง ม.4 บ้านโนนข่า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น วงเงินงบประมาณ 157,000.-บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง