องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน พ-9211

    รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอบต.หัวหนอง วงเงิน 346,000.- บาท

    เอกสารประกอบ

โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน พ-9211
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง