องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


จ้างเหมางานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางหนูเรียญ หอมทอง ไปทางอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมางานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก    สายจากบ้านนางหนูเรียญ  หอมทอง  ไปทางอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว  บ้านหนองนาวัว  หมู่ที่  3   ตำบลหัวหนอง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

    เอกสารประกอบ

จ้างเหมางานลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางหนูเรียญ หอมทอง ไปทางอ่างเก็บน้ำหนองนาวัว บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง