องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในสวนสาธารณะฯ ม.1 ราคากลาง 207,500 บาท

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในสวนสาธารณะฯ ม.1 จำนวน 2 ช่วง ราคากลาง 207,500.- บาท

    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในสวนสาธารณะฯ ม.1 ราคากลาง 207,500 บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง