องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ


ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง