องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง