องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

สปสช.ตำบล


โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโลคMetabolic ในประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโลคMetabolic ในประชากรกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง