องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (กองคลัง)


รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง