องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


รายงานการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง