องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการนำแผน ปปช.66 ไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการนำแผน ปปช.66 ไปปฏิบัติ รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง