องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (กองคลัง)


รายงานผลตามแผนการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลตามแผนการประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง