องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 

 

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

    รายละเอียดข่าว

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณานโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) พร้อมได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) และจัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตจำนงของพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ในการงดการให้ ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาลเพื่อสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ในการทำงานอย่างโปร่งใส ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น    เอกสารประกอบ

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หัวหนอง